Yêu 5: Lựa chọn

Xuyên suốt các bài viết từ 1-4 trong series Yêu, tôi đã chỉ ra: nguồn gốc của tình yêu trên phương diện tâm lý học tiến hóa (Yêu 1), các “dạng/giai đoạn” khác nhau của tình yêu (Yêu 2), điều gì sẽ xảy ra khi chia tay (Yêu 3),tình yêu được sinh ra từ phòng […]

Yêu 4: Định mệnh

Để có thể hiểu bài này một cách rõ nhất, hãy đọc lại các phần 1, 2 và 3 VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC: Triết học Marx –Lenin cho rằng, trong mối quan hệ vật chất và ý thức, thì vật chất có trước và là nguồn gốc của ý thức. Ví dụ đơn […]

Yêu 3: Ngày chia xa

Phần trước ta đã biết qua về 3 loại “yêu” khác nhau và những lý giải cho chúng.  Phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề có thể xảy ra trong tình yêu – ở đây tôi sẽ chỉ nhắc đến tình yêu giữa 2 người khác giới và không có người […]