Prologue

“Bíp Bíp Bíp ……. Bíp Bíp Bíp” 8h15. Hắn mở mắt. Today is the day. Mặc dù sự hào hứng của hắn khiến hắn tỉnh tức thì, nhưng gần như đã thành thói quen, cứ mỗi lần mở mắt là hắn lại nghĩ ngay tới việc đánh răng. “Cơ thể loài người thật là kỳ […]