MƯỜI NĂM ĐỌC SÁCH

“Vạn vật đều có cuộc sống riêng của nó. Vấn đề chỉ nằm ở việc đánh thức linh hồn của chúng mà thôi” Gabriel Garcia Marquez, TRĂM NĂM CÔ ĐƠN. Lời mở đầu Một trong những điều tôi hay nghe mọi người nói (và cả nhìn thấy trên mạng xã hội) là “Sống phải có […]

Thiên nhiên và môi trường -Sự tàn phá của loài người.

Trong suốt chiều dài lịch sử, ta thấy được con người đã có rất nhiều thành tựu trong việc cải tạo thiên nhiên nhằm phục vụ cuộc sống – điển hình trong nông nghiệp hoặc trong việc quy hoạch, khai thác các khu vui chơi giải trí. Thế nhưng trên thực tế, bất kỳ tác […]