MƯỜI NĂM ĐỌC SÁCH

“Vạn vật đều có cuộc sống riêng của nó. Vấn đề chỉ nằm ở việc đánh thức linh hồn của chúng mà thôi” Gabriel Garcia Marquez, TRĂM NĂM CÔ ĐƠN. Lời mở đầu Một trong những điều tôi hay nghe mọi người nói (và cả nhìn thấy trên mạng xã hội) là “Sống phải có […]