Thiên nhiên và môi trường -Sự tàn phá của loài người.

Trong suốt chiều dài lịch sử, ta thấy được con người đã có rất nhiều thành tựu trong việc cải tạo thiên nhiên nhằm phục vụ cuộc sống – điển hình trong nông nghiệp hoặc trong việc quy hoạch, khai thác các khu vui chơi giải trí. Thế nhưng trên thực tế, bất kỳ tác […]