Yêu 3: Ngày chia xa

Phần trước ta đã biết qua về 3 loại “yêu” khác nhau và những lý giải cho chúng.  Phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề có thể xảy ra trong tình yêu – ở đây tôi sẽ chỉ nhắc đến tình yêu giữa 2 người khác giới và không có người […]