Mỡ và phụ nữ thời hiện đại – Phần 1: Nguyên nhân (Addendum updated 25/7/17)

Addendum (25/7/17) được thêm vào sau phần 2 của bài viết. Thị trường thực phẩm chức năng giảm cân/giảm mỡ là một thị trường béo bở với các công ty thực phẩm – thu về hàng tỷ đô/năm mà không ít khách hàng là các chị em phụ nữ. Phần nhiều mơ ước mặc vừa […]